ร้อยสาระสรรพล้านนาคดี /

สนั่น ธรรมธิ

Main Author: สนั่น ธรรมธิ
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
Series: หนังสือชุดล้านนาคดี
Subjects: วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– ล้านนา
ไทย (ภาคเหนือ) –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS589.N69 ส198ร 2556
Volume ล.3 Copy 1
Available