ดนตรีล้านนา สล่าเครื่องตี :

ภูมิปัญญาช่างทำเครื่องดนตรีท้องถิ่นภาคเหนือประเภทเครื่องตี /

คณะผู้เขียน ธิติพล กันตีวงศ์ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ ต่อพงษ์ เสมอใจ

Other Authors: ธิติพล กันตีวงศ์, ต่อพงษ์ เสมอใจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
Subjects: เครื่องดนตรีไทย
ดนตรีพื้นบ้าน -- ไทย -- (ภาคเหนือ)
ดนตรีพื้นบ้าน -- ล้านนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: ML541.T5 ด121 2557
Copy 1
Available