หนังสือที่ระลึกการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรตินวมินทราธิราช และบรมราชินีนาถ /

คณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างอาคารเรียนสำหรับนักเรียนชาวเขาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

Other Authors: คณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างอาคารเรียนสำหรับนักเรียนชาวเขาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, –– สมเด็จพระนางเจ้า, –– 2475- –– พระราชกรณียกิจ
โรงเรียนชนบท
โรงเรียนชาวเขา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ห151 2557
Copy 2
Available
Copy 1
Available

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM4005
Copy 2
Available

Dentistry, Reference

Call Number: DS586 ห151 2557
Copy 3
Cataloging