ทศวรรษแห่งการสร้างสรรค์ =

New Decade Innovation /

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Other Authors: สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557
Subjects: อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM4010
Copy 2
Available

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HD9696.63.T5 ท239 2557
Copy 1
Available