การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ข่าวเป็นสื่อเพื่อพัฒนาสมรรถนะการอธิบายปรากฎการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการใช้ประจักษ์พยายทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โมเมนตัม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 =

The learning activity using the news media to develop scientific compentencies to explain phenomena scientifically and use scientific evidence in the topic momentum for matayomsuksa IV students /

ชนิฐฆ์ศรา เทพจันตา

No Cover Image
Main Author: ชนิฐฆ์ศรา เทพจันตา
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2557
Subjects: การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
โมเมนตัม (กลศาสตร์) –– กิจกรรมการเรียนการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1027.25 ช151ก 2557
Copy 1
Available

Education, Thesis

Call Number: LB1027.25 ช151ก 2557
Copy 2
Available