ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดการความขัดแย้งของศูนย์ยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุนชนบ้านน้ำทวน ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก =

Problems and obstracles in conflict management process of the community justice center: case study of bannamtuan community justice center, Nabua Sub-District, Nakornthai district, Phitsanulok /

ศิรินภา ทรัพย์โฮ้

No Cover Image
Main Author: ศิรินภา ทรัพย์โฮ้
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2557
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (รป.ม. (การจัดการความขัดแย้ง))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557.
Subjects: การบริหารความขัดแย้ง
ความขัดแย้งทางสังคม
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HD42 ศ457ป 2557
Copy 1
Available