ความสัมพันธ์ระหว่าง การเปิดรับข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดเชียงราย =

The relationship between internet media exposure in ecotourism and knowledge, attitude and the behavior of thai toursits in Chiangrai province /

พรรณราย ศรีวรชิน

No Cover Image
Main Author: พรรณราย ศรีวรชิน
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2557
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.
Subjects: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: G156.5.E26 พ271ค 2555
Copy 1
Available