กายภาพบำบัดทรวงอกทางคลินิก =

Clinical chest physiotherapy /

ดลรวี ลีลารุ่งระยับ.

Main Author: ดลรวี ลีลารุ่งระยับ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : ดิลกการพิมพ์, 2557
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: Lung -- Diseases -- rehabilitation
Lung -- Diseases -- therapy
Physical -- Therapy -- Modalities
Respiratory -- Therapy
Thoracic -- Diseases -- therapy
Thorax
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WF145 ด147ก 2547
Copy 3
Available
Copy 2
Available

Allied Health Sci, Stack

Call Number: WF145 ด147ก 2557
Copy 1
Available