พุทธภูมิพล :

ทศบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว /

ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ และคณิตา หอมทรัพย์

Main Author: ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์
Other Authors: คณิตา หอมทรัพย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559
พุทธศาสนา หลักคำสอน
ทศบารมี
บารมี (พุทธศาสนา)
ความดี (พุทธศาสนา)
พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ4160 ด123พ 2557
Copy 2
Available

Humanities, Stack

Call Number: BQ4160 ด123พ 2557
Copy 0
Available