กระบวนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน :

กรณีเครือข่ายนางพิมพ์ โถตันคำ /

โดย เดชา วิลาวรรณ, อาทิตยา พองพรหม

No Cover Image
Main Author: เดชา วิลาวรรณ
Other Authors: อาทิตยา พองพรหม,, สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2557
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2
Series: เอกสารวิจัย ; ฉบับที่ 190.
Subjects: พิมพ์ โถตันคำ
เกษตรกร –– ไทย
ผู้นำเกษตรกร –– ไทย
โครงการพัฒนาชนบท
โครงการพัฒนาการเกษตร
การพัฒนาการเกษตร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: S544.5.T5 ด842ก 2557
Copy 2
Available
Copy 1
Available