คู่มือสอบกฎหมายปกครอง /

สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์

Main Author: สุริยา ปานแป้น
Other Authors: อนุวัฒน์ บุญนันท์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม
Subjects: กฎหมายปกครอง –– ไทย
กฎหมายปกครอง –– คำถามและคำตอบ
ไทย –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ –– คำถามและคำตอบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information