รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ =

Development of the Computer Assisted Instruction regarding the Breastfeeding /

โดย ศิริกนก กลั่นขจร...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: ศิริกนก กลั่นขจร,, ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์,, รุ่งทิวา บุญประคม,, กุลวรา เพียรจริง,
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557
Subjects: คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RJ216 ร451 2557
Copy 2
Available
Copy 1
Available