ทฤษฎีคติชนวิทยา :

วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ตำนาน-นิทานพื้นบ้าน /

ศิราพร ณ ถลาง

Main Author: ศิราพร ณ ถลาง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: ตำนาน -- ไทย
คติชาวบ้าน -- ไทย
นิทานพื้นเมือง -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Stack

Call Number: GR312 ศ444ท 2557
Copy 0
Checked out Due: 2022-6-30 Recall This