หลักการวิเคราะห์อาหารด้วยประสาทสัมผัส /

ปราณี อ่านเปรื่อง

Main Author: ปราณี อ่านเปรื่อง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: อาหาร การวิเคราะห์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TX541 ป446ห 2557
Copy 2
Available
Copy 1
Available