จุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านพื้นฐาน :

สำหรับโลหะวิทยาและวัสดุศาสตร์ /

ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

Main Author: ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Subjects: จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิชชัน
การถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี -- การวิเคราะห์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QH212.T7 ธ317จ 2555
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Science, Stack

Call Number: QH212.T7 ธ314จ 2555
Copy 4
Available