เศรษฐกิจในกำกับของสังคม :

สถาบันสังคมกับเศรษฐกิจลุ่มน้ำอีสานและโขง /

กนกวรรณ มะโนรมย์

Main Author: กนกวรรณ มะโนรมย์
Other Authors: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์วิจัยสังคมภูมิอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: อุบลราชธานี : ศูนย์วิจัยสังคมภูมิอุภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี, 2556
Subjects: โครงสร้างสังคม -- ไทย
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 150 หน้า
ISBN: 9789745232952