รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการผลของอ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำต่อการเปลี่ยนแปลงของสารตั้งต้นโปรตีนอะไมลอยด์ /

นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ, พานิชย์ ยามชื่น

No Cover Image
Main Author: นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
Other Authors: พานิชย์ ยามชื่น,
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557
Subjects: โรคอัลไซเมอร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RC523 น431ร 2557
Copy 1
Available
Copy 2
Available