หนังสือนำชมโบราณสถานที่สำคัญในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล) =

Guidebook introducing important historical monuments in the five Southern Border Provinces (Songkha, Pattani, Yala, Narathiwat and Satun) /

พรทิพย์ พันธุโกวิท, ศิริพร สังข์หิรัญ, ธนิสรา พุ่มผะกา

Main Author: พรทิพย์ พันธุโกวิท
Other Authors: ศิริพร สังข์หิรัญ,, ธนิสรา พุ่มผะกา,, กรมศิลปากร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557
Subjects: โบราณสถาน –– ไทย (ภาคใต้)
โบราณสถาน –– สงขลา
โบราณสถาน –– ปัตตานี
โบราณสถาน –– ยะลา
โบราณสถาน –– นราธิวาส
โบราณสถาน –– สตูล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM4024
Copy 2
Available
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS588.T5 พ434 2557
Copy 1
Available