อีสาน-ลาว-ขแมร์ศึกษาในกรอบประชาคมอาเซียน /

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี, (บรรณาธิการ)

Other Authors: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ,, กาญจนี ละอองศรี,, มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2557
Subjects: ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กลุ่มประเทศอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
กลุ่มประเทศอาเซียน ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS520.5 อ774 2557
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 5
Available

Social, Stack

Call Number: DS520.5 อ774 2557
Copy 7
Available
Copy 4
Available

College of ASEAN, Stack

Call Number: DS520.5 อ774 2557
Copy 6
Available