พระราชกรณียกิจ :

ระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม /

สำนักราชเลขาธิการ

No Cover Image
Other Authors: สำนักราชเลขาธิการ
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2549
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559 -- พระราชกรณียกิจ
กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย -- พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ห้องสมุดมี 2550, 2551, 2552, 2553, 2555, 2556+ซีดีรอม 1 แผ่น, 2557+ซีดีรอม 1 แผ่น, 2559+ซีดีรอม, 2560+ซีดีรอม 1 แผ่น, 2561+ซีดีรอม 1 แผ่น, 2562+ซีดีรอม 1 แผ่น
Physical Description: เล่ม... : ภาพประกอบสี