พระราชกรณียกิจ :

ระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม /

สำนักราชเลขาธิการ

No Cover Image
Other Authors: สำนักราชเลขาธิการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2549
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
กษัตริย์และผู้ครองนคร –– ไทย –– พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ห้องสมุดมี 2550, 2551, 2552, 2553, 2555, 2556+ซีดีรอม 1 แผ่น, 2557+ซีดีรอม 1 แผ่น
Physical Description: เล่ม... : ภาพประกอบสี