พระราชกรณียกิจ :

ระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม /

สำนักราชเลขาธิการ

No Cover Image
Other Authors: สำนักราชเลขาธิการ
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2549
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559 -- พระราชกรณียกิจ
กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย -- พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 พ366 2551
Copy 1
Available
Copy 1
Available
Copy 1
Available
Copy 1
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Main, Cataloging Dept.

Call Number: INPROCESS 706/64 (2562)
Copy 2
Cataloging Quick Book
Copy 1
Cataloging Quick Book
Copy 1
Cataloging Quick Book
Copy 2
Cataloging Quick Book

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: DVD399
Copy 2
Available
Copy 1
Non-circulation

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS586 พ366 2549
Copy 2
Available
Copy 1
Available