การสังเคราะห์สารในกลุ่มเฮกซะดีไฮโดร[12]แอนนูลีนจากสารตั้งต้นออร์โธ-ฮาโลเอทไธนิลเบนซีนโดยใช้ตัวเร่งชนิดเกลือทองแดงในการทำปฏิกิริยาออกชิเดชันแบบคู่ควบ =

Synthesis of hexadehydro[12]annulenes from o-haloethynylbenzene using copper-mediated oxidative coupling reaction /

ชลดา เชียงทอง

No Cover Image
Main Author: ชลดา เชียงทอง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2557
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เคมี))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557.
Subjects: ปฏิกิริยาเคมี
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Science, Thesis

Call Number: วพ.คม ช221ก 2557
Copy 2
Available
Copy 3
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: QD716.O95 ช221ก 2557
Copy 1
Available