คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา/

ธานิศ เกศวพิทักษ์

Main Author: ธานิศ เกศวพิทักษ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2556
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.
Subjects: กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- คดีและการสู้คดี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT4664 ธ516ค 2557
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 2
Available