คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง :

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฯ กฎหมายวิธีพิจาณาความอาญาฯ และคำถามพร้อมธงคำตอบในการสอบปากเปล่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537-2556 /

เนติบัณฑิตยสภา

Other Authors: เนติบัณฑิตยสภา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2557
Subjects: กฎหมาย -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย
กฎหมาย -- ไทย -- คำถามและคำตอบ
เนติบัณฑิต -- ข้อสอบและเฉลย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT70 ค356 2557
Copy 2
Available
Copy 6
Available
Copy 1
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT70 ค356 2557
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 5
Available