กฎหมายทรัพย์สิน :

ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักทั่วไปและบทเบ็ดเสร็จทั่วไป /

อานนท์ มาเม้า

Main Author: อานนท์ มาเม้า
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560
Subjects: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ –– ทรัพย์สิน
กฎหมายทรัพย์สิน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT683 อ623ก 2557
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Checked out Due: 2020-6-30 Recall This