กลยุทธ์การวางแผนภาษีชั้นสูงเพื่อรองรับ...AEC 2015 =

Advanced tax planning and strategy /

อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

Main Author: อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท ชวนพิมพ์ 50 จำกัด, 2556
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การวางแผนภาษี
ภาษี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HJ2950.55.A1 อ289ก 2556
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available