174 มรดกสถาปัตยกรรมในประเทศไทย :

20 ปี รางวัลอนุรักษ์ดีเด่น 2525-2545 /

ผู้เขียน เสาวลักษณ์ พงษธา โปษยะนันทน์ และ วสุ โปษยะนันทน์; บรรณาธิการ ปองขวัญ สุขวัฒนา ลาซูส

Main Author: เสาวลักษณ์ พงษธา โปษยะนันทน์
Other Authors: ปองขวัญ สุขวัฒนา ลาซูส, วสุ โปษยะนันทน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์แอนด์พลับบลิซซิ่ง, 2547
Subjects: สถาปัตยกรรม -- ไทย
สถาปัตยกรรม -- กรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม -- ไทย -- (ภาคกลาง)
สถาปัตยกรรม -- ไทย -- (ภาคเหนือ)
สถาปัตยกรรม -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สถาปัตยกรรม -- ไทย -- (ภาคใต้)
สถาปัตยกรรม -- เชียงใหม่
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Stack

Call Number: NA1521 .ส945 2547
Copy 1
Available