คู่มือการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลของสมาคมการจัดการแห่งสหรัฐอเมริกา /

Robert L. Dilenschneider ; วรัชญ์ ครุจิต, ผู้แปล

Main Author: Dilenschneider, Robert L.
Other Authors: วรัชญ์ ครุจิต,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2555
Subjects: การประชาสัมพันธ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5827.84 ด569ค 2555
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available