เคมีอินทรีย์ /

เกษร พะลัง, สุนันท์ ชัยนะกุล

Main Author: เกษร พะลัง
Other Authors: สุนันท์ ชัยนะกุล,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.
Subjects: อินทรียเคมี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QD251.2 ก814ค 2554
Copy 2
Checked out Due: 2021-12-8 Recall This
Copy 1
Available
Copy 3
Available

Satit School, Stack

Call Number: 547 ก814ค 2554
Copy 4
Available
Copy 5
Available