เคมีอินทรีย์ /

เกษร พะลัง, สุนันท์ ชัยนะกุล

Main Author: เกษร พะลัง
Other Authors: สุนันท์ ชัยนะกุล,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.
Subjects: อินทรียเคมี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ดรรชนีท้ายเล่ม
Physical Description: 502 หน้า : ภาพประกอบ.
Bibliography: บรรณานุกรมท้ายเล่ม
ISBN: 9749995325