การแปลวรรณกรรม /

วัลยา วิวัฒน์ศร

Main Author: วัลยา วิวัฒน์ศร
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์. โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: วรรณกรรม –– การแปล
การแปลและการตีความ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: P306 ว445ก 2557
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available