การออกแบบเครื่องกายสำหรับสตรีโดยได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดสตรีนิยม =

THE FASHION DESIGN FOR LADIES, CONCEPT BY FEMINISM /

สกาวเดือน เชื้อสีดา

No Cover Image
Main Author: สกาวเดือน เชื้อสีดา
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2557
Thesis Information: ศิลปนิพนธ์ (ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)) -- มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557.
Subjects: การออกแบบเครื่องแต่งกาย -- สตรี
สตรีนิยม
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

Architecture, Thesis

Call Number: ปจ ส124ก 2557
Copy 1
Available
Copy 3
Available

Main, Cataloging Dept.

Call Number: INPROCESS 2829
Copy 2
Cataloging Quick Book