ร้อยเรื่องเล่า :

เกร็ดการทรงงาน /

คณะผู้จัดทำหนังสือ อนันต์ ทองประชุม ... [และคนอื่นๆ] ; เรียบเรียงเนื้อหา วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย

Main Author: วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2557
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559
ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM4133
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS586 ส691ร 2557
Copy 3
Available

Education, Stack

Call Number: DS586 ส691ร 2557
Copy 0
Available

Humanities, Stack

Call Number: DS586 ส691ร 2557
Copy 0
Available

SciTech, Stack

Call Number: DS586 ส691ร 2557
Copy 2
Available