การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน สำหรับนักเรียชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ปวิตรา สายวงค์ปัญญา

No Cover Image
Main Author: ปวิตรา สายวงค์ปัญญา
Format: THESIS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร/ 2557
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS) (กศ.ม. (สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา))-คณะศึกษาศาสตร์-มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557.
Subjects: ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: อาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สุภาณี เส็งศรี
Physical Description: 193 แผ่น, ตาราง