นายใน สมัยรัชกาลที่ 6 /

ชานันท์ ยอดหงษ์

Main Author: ชานันท์ ยอดหงษ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มติชน, 2557
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2423-2468 –– พระบรมวงศานุวงศ์
ผู้ชาย –– บทบาททางสังคม –– ราชสำนัก
ราชสำนักและข้าราชสำนัก –– ไทย
บุรุษ –– ไทย –– ภาวะสังคม
ไทย –– ราชสำนักและข้าราชสำนัก –– ชีวประวัติ
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงรัตนโกสินทร์ –– รัชกาลที่ 6, 2453-2468.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS583 ช521น 2556
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available