หลักคิดเรื่องกลยุทธ์และการแข่งขัน =

Understanding Michael Porter : the essential guide to competition and strategy /

Joan Magretta ; ผู้แปล, ณัฐยา สินตระการผล ; ผู้เรียบเรียง, วีรวุธ มาฆะศิรานนท์

Main Author: มาเกรตตา, โจแอน
Other Authors: ณัฐยา สินตระการผล,, วีรวุธ มาฆะศิรานนท์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ็กเปอร์เน็ท, 2557
Subjects: พอร์เตอร์, ไมเคิล อี., –– ค.ศ.1947-
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การตลาด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD30.28 ม413ห 2557
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available