คู่มือการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม.

เล่ม 2 /

[ผู้จัดทำ บริษัท เด็ดตราแพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ; ผู้แปล จันทร์นวล รัตรสาร]

Other Authors: จันทร์นวล รัตรสาร,, บริษัท เต็ตตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557
Edition: ฉบับแก้ไขปรับปรุง
Subjects: ผลิตภัณฑ์นม
น้ำนม การแปรรูป
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: SF250.5 ค695 2557
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 2
Available