คู่มือการผลิตน้ำผลไม้ /

ผู้จัดทำ บริษัท เต็ตตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ; ผู้แปล จันทร์นวล รัตรสาร

Other Authors: จันทร์นวล รัตรสาร,, บริษัท เต็ตตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557
Subjects: น้ำผลไม้ –– การผลิต
น้ำส้ม –– การผลิต
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TP562.5.O73 ค695 2557
Copy 1
Available
Copy 2
Available