คู่มือการผลิตนมถั่วเหลือง /

ผู้จัดทำ บริษัท เต็ตตราแพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ; ผู้แปล จันทร์นวล รัตรสาร

Other Authors: จันทร์นวล รัตรสาร,, บริษัท เต็ตตราแพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557
Subjects: นมถั่วเหลือง การผลิต คู่มือ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ คู่มือ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TP438.S6 ค695 2557
Copy 1
Available
Copy 2
Available