รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการโลกทัศน์ของคนสิงคโปร์จากภาษิต /

สมบัติ เครือทอง, วิไล ศิลปอาชา

No Cover Image
Main Author: สมบัติ เครือทอง
Other Authors: วิไล ศิลปอาชา,
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557
Subjects: พุทธภาษิต
สุภาษิตและคำพังเพย
ภาษาจีน –– สำนวนโวหาร
สุภาษิตและคำพังเพยสิงคโปร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: PN6409.S55 ส255ร 2557
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available