สถิติในงานวิจัย เลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสม =

Statistics in research :

อรุณ จิรวัฒน์กุล

Main Author: อรุณ จิรวัฒน์กุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2557
Subjects: วิจัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ –– ระเบียบวิธีทางสถิติ.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!