ห้องสมุดยุคใหม่ =

Modern Library /

พรพรรณ จันทร์แดง

Main Author: พรพรรณ จันทร์แดง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557
Subjects: ห้องสมุด -- การใช้เครื่องจักรกล
ห้องสมุดดิจิตัล
ห้องสมุดอัตโนมัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 156 หน้า : ภาพประกอบ.
Bibliography: บรรณานุกรมท้ายเล่ม
ISBN: 9786160819898