ห้องสมุดยุคใหม่ =

Modern Library /

พรพรรณ จันทร์แดง

Main Author: พรพรรณ จันทร์แดง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557
Subjects: ห้องสมุด -- การใช้เครื่องจักรกล
ห้องสมุดดิจิตัล
ห้องสมุดอัตโนมัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: Z678.9 พ247ห 2557
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available