100 เรื่องน่ารู้ในลาว /

ขนิษฐา โตเลี้ยง, สุวิมล อุตอามาตย์

Main Author: ขนิษฐา โตเลี้ยง
Other Authors: สุวิมล อุตอามาตย์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ลาว -- กลุ่มประเทศอาเซียน
ลาว -- ประวัติศาสตร์
ลาว -- การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS555.5 ข226ห 2556
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Satit School, Stack

Call Number: 341.2473 ข226ห 2556
Copy 3
Available