จิตวิญญาณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ =

Key document of Southeast Asia in historical perspective /

หัวหน้าโครงการ วินัย พงศ์ศรีเพียร ; บรรณาธิการ วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ ... [และคนอื่นๆ]

Main Author: วินัย พงศ์ศรีเพียร
Other Authors: วรพร ภู่พงศ์พันธุ์,, อรพินธ์ คำสอน,, วิชุลดา พิไลพันธ์,, ธิษณา วีรเกียรติสุนธร,, ชลธิชา ขุนทอง,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการวิจัย "ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้", 2557
Subjects: ประชาคมอาเซียน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ –– ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!