สำนวนคำซ้ำ : การวิเคราะห์ที่มาและชนิดของคำ =

Reduplicative words thai idioms : An analysis of origin and kinds of words /

Khin Hnin Lwin.

No Cover Image
Main Author: Khin Hnin Lwin.
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2558
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ภาษาไทย))-- มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558.
Subjects: คำ -- (ภาษาศาสตร์)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!