การวิจัยเชิงคุณภาพ :

การวิจัยเพื่อเสรีภาพและการสรรค์สร้าง = Action research : freedom and creativity-based research /

วรรณดี สุทธินรากร

Main Author: วรรณดี สุทธินรากร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2556
Subjects: วิจัยเชิงคุณภาพ
วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: H62 ว247ก 2556
Copy 2
Available
Copy 1
Checked out Due: 2022-10-5 Recall This
Copy 3
Available