สงครามกลางเมืองฆ่ากันเองบนแผ่นดินเดียวกัน /

วีระชัย โชคมุกดา

Main Author: วีระชัย โชคมุกดา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2557
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: สงครามกลางเมือง
สงครามเกาหลี, ค.ศ.1950-1953.
สงครามเวียดนาม, ค.ศ.1961-1975.
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ –– กัมพูชา –– ประวัติศาสตร์
สงครามบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา, ค.ศ.1996-1999.
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ –– รวันดา –– ประวัติศาสตร์
สหรัฐอเมริกา –– ประวัติศาสตร์ –– สงครามกลางเมือง,ค.ศ. 1861-1865.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KZ6397 ว844ส 2557
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available