ประวัติศาสตร์โลก (ฉบับสมบูรณ์) จากยุคหินถึงโลกาภิวัฒน์ =

World history from stone age to globalization /

อนันตชัย จินดาวัฒน์

Main Author: อนันตชัย จินดาวัฒน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2556
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: ประวัติศาสตร์โลก
ประวัติศาสตร์สมัยกลาง
อารยธรรมตะวันออก
อารยธรรมตะวันตก
ยุคหิน
มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์
สงครามโลก, -- ค.ศ.1914-1918
สงครามโลก, -- ค.ศ.1939-1945
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: D21 อ169ป 2556
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 1
Available