พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช มหาสถูปแห่งคาบสมุทรภาคใต้ /

ประภัสสร์ ชูวิเชียร

Main Author: ประภัสสร์ ชูวิเชียร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2553
Subjects: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร -- (นครศรีธรรมราช)
พระบรมธาตุ(นครศรีธรรมราช)
เจดีย์ -- ไทย -- ประวัติ
โบราณวัตถุ -- ไทย
สถาปัตยกรรมพุทธศาสนา -- นครศรีธรรมราช
ไทย -- โบราณสถาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Stack

Call Number: BQ6337.N362 ป338พ 2553
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ6337.N362 ป338พ 2553
Copy 1
Available